Ganesha Invocation

Om
shrim hrim klim glaum gam ganapataye
vara varada sarva janame
vashamanaya svaha

Om
Ekadantaya Vidmahe
Vakkratundaya Dheemahi
Tanno Danti Prachodayat

Om shanti shanti shanti

Om Shrim Maha Ganapataye Namaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *